“Zakład Ślusarsko-Kotlarski “ROSSA” s.c. – Referencje dla JANO Jarocin” – 21.04.2017

Zakład Ślusarsko-Kotlarski *ROSSA” s.c. z siedzibą w Zielonej Łące przy ul. Piaskowej 10
potwierdza, że firma JANO Jarocin zrealizowało jako Generalny Wykonawca wszystkie prace
budowlane związane z budową nowej hali produkcyjnej dla naszej firmy.

Obiekt o pow. 532,19 m2 i kubaturze 4247,60 m3 posiada konstrukcję stalową ramową i
przystosowana jest do pracy suwnicy o udźwigu Q=5t, obudowa ścian i dachu wykonana z płyt
warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, stolarka okienna z pvc, pasmo doświetlające, posadzka
betonowa niepyląca.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany
terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie
za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie
produkcyjnym.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.