Hale stalowe

Firma Konstrukcje Stalowe JANO sp. z o.o. oferuje budowę hal stalowych w systemie „pod klucz”. Budujemy hale magazynowe, produkcyjne, usługowe i obsługowe, handlowe, sportowe, rolnicze. Wszystkie obiekty stalowe powstają według indywidualnie przygotowanych projektów, są trwałe, nowoczesne i estetyczne.

Co to jest hala stalowa?

Hale stalowe to przestronne pomieszczenia lub budynki oparte o konstrukcje szkieletowe, montowane z prefabrykowanych elementów dostarczanych na plac budowy (zespół ram, ściany, dachy, płatwy, rygle). Najczęściej konstrukcję tworzy system ram stalowych, wykonanych z profili (układ słupkowo-kratowy lub słupkowo-ryglowy). Do konstrukcji stalowej przymocowuje się (np. za pomocą śrub) ściany wykonane z arkuszy blachy trapezowej lub gotowych płyt warstwowych (blachy wewnętrzne i zewnętrzne z gotowym szkieletem izolacyjnym). Hale mogą mieć konstrukcję jednowarstwową lub wielowarstwową.

Hala stalowa może posiadać tylko jedną bramę wjazdową lub więcej bram i drzwi. Często konstrukcje stalowe wyposaża się w okna dachowe i świetliki, a wnętrza budynku projektuje stosownie do przeznaczenia.

Jakie zastosowanie może mieć hala stalowa?

Budowa konstrukcji stalowych pozwala ograniczyć koszty inwestycji i daje bardzo duże możliwości indywidualnego rozplanowania obiektu. To sprawia, że hale stalowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie zarówno w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki, jak i jako obiekty użyteczności publicznej czy budynki biurowe.

Hale stalowe najczęściej znajdują zastosowanie jako:

Jakie są typy hal stalowych?

Hale stalowe pod kątem przeznaczenia dzieli się na:

Przemysłowe

OBSŁUGOWE

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Typy hal stalowych

Hale przemysłowe (obiekty magazynowe, produkcyjne) i obsługowe to zwykle konstrukcje o nieskomplikowanej budowie, skupiające się na funkcjonalności i dopasowaniu do konkretnej działalności. Budynki użyteczności publicznej wyróżniają się oryginalnymi kształtami brył, podniesioną funkcjonalnością i rozbudowanym zapleczem techniczno-socjalnym. Takie nowoczesne konstrukcje często stanowią bowiem wizytówki dużych miast, muszą wpisywać się w istniejącą już infrastrukturę.

Kolejny podział bierze pod uwagę parametry techniczne i konstrukcję budynków.

Ze względu na kształt konstrukcji hale stalowe dzieli się na:

 • jednonawowe,

 • wielonawowe,

 • dostawiane.

Ze względu na rodzaj dachu hale stalowe dzieli się na:

 • jednospadowe,

 • dwuspadowe,

 • wielospadowe.

Pod uwagę bierze się również nachylenie połaci dachu. Pod tym kątem wyróżnia się konstrukcje stalowe z dachem:

 • 1 stopień,

 • 2 stopnie,

 • 3 stopnie,

 • 4 stopnie,

 • 6 stopni,

 • 7 stopni,

 • 11 stopni,

 • 14 stopni,

 • 17 stopni,

 • 21 stopni.

Pod kątem nachylenia pasa dolnego w stosunku do górnego wyróżnia się hale z:

 • pasem dolnym poziomym,

 • pasem dolnym równoległym.

Ze względu na rodzaj słupa wyróżnia się hale ze:

 • słupem dwugałęziowym z dwóch profili C,

 • słupem kratowym.

Poszczególne konstrukcje różnią się również liczbą słupów wewnętrznych w ramie.

Jakie są możliwe rozwiązania w zakresie odporności ogniowej?

Odporność ogniowa to zdolność elementów budynku do spełniania wymogów, które odwzorowują przebieg pożaru konstrukcji.

Wyraża się ją w minutach liczonych od momentu wybuchu pożaru do osiągnięcia:

 • nośności ogniowej (R) – stan, gdy dany element przestaje pełnić funkcję nośną z powodu zniszczeń mechanicznych, utraty stateczności, odkształceń lub przeczenia wartości przemieszczeń,

 • izolacyjności ogniowej (I) – element przestaje pełnić funkcję oddzielenia z powodu bardzo wysokiej temperatury na jego powierzchni,

 • szczelności ogniowej (E) – stan, w którym funkcja oddzielająca budynku zostaje zaburzona z powodu pojawienia się na nienagrzewanej powierzchni płomieni, tworzenia się szczelin i pęknięć (o wartościach wyższych niż graniczne), które pozwalają na przenikania gazu i płomieni aż do momentu, gdy element próbny odpada od konstrukcji budynku.

Budynki zostały podzielone ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób użytkowania na kilka kategorii:

 • ZL – budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w których pożar wiąże się z zagrożeniem dla ludzi,

 • PM – budynki produkcyjne i magazynowe,

 • IN – budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stodoły, hale do przechowywania płodów rolnych itp.).

Wyróżniono 5 klas odporności pożarowej budynków, które oznaczane są kolejnymi literami alfabetu (A, B, C, D, E).

Wymogi dla poszczególnych klas odporności ogniowej elementów budynku:

główna konstrukcja nośna
konstrukcja dachu
stropy
ściana zewnętrzna
ściana wewnętrzna
przekrycie dachu
Klasa A
R 240
R 30
REI 120
EI 120
EI 60
RE 30
Klasa B
R 120
R 30
REI 60
EI 60
EI 30
RE 30
Klasa C
R 60
R 15
REI 60
EI 30
EI 15
RE 15
Klasa D
R 30
(-)
REI 30
EI 30
(-)
(-)
Klasa E
(-)
(-)
REI 30
(-)
(-)
(-)

Oznaczenia w tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach),

E – szczelność ogniowa (w minutach),

I – izolacyjność ogniowa (w minutach),

(–) – nie stawia się wymagań.

Klasy odporności ogniowej należy dopasować do przeznaczenia budynku oraz jego wysokości.  Budowane hale stalowe zabezpieczamy do klasy ogniowej A, B, C oraz D. Klasę odporności zawsze dopasowujemy do konkretnego zastosowania obiektu (inne wymogi obowiązują w przypadku obiektów magazynowych czy produkcyjnych, a inne dla hal sportowych oraz innych budowli użyteczności publicznej).

Dlaczego hala stalowa jest lepszym wyborem niż hala murowana?

Budowa konstrukcji stalowych stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego budownictwa. Hale stalowe bardzo często okazują się korzystniejszym rozwiązaniem niż budynki murowane. Powstają one ze stalowej konstrukcji (szkieletu), odpowiednio połączonego z fundamentami i dachem oraz obudowanego blachą trapezową i izolacją (lub gotowymi płytami warstwowymi).

Konstrukcje stalowe to budynki modułowe, które montuje się z prefabrykowanych elementów. Elementy powstają w oparciu o projekt konstrukcyjny, a następnie trafiają na plac budowy, gdzie są łączone w całość. Taka technologia prac pozwala zrealizować inwestycję bardzo szybko, ponieważ wszystkie prace wykonuje się na miejscu, a prace mokre są ograniczone do minimum (wylewka fundamentów). Dużym plusem jest także to, że hale stalowe można montować niezależnie od pogody.

O wybraniu hal stalowych w miejsce murowanych przesądza także wiele innych czynników:

 • koszt budowy konstrukcji stalowej o podobnej powierzchni jest niższy niż koszt hali murowanej,

 • hale stalowe są bardzo wytrzymałe mechanicznie,

 • budynki stalowe wytrzymują nawet największe obciążenia, dlatego doskonale sprawdzają się jako hale przemysłowe (np. produkcyjne),

 • stal jest plastyczna – budynki mogą mieć w zasadzie dowolne kształty (co jest ważne np. przy budowie hal sportowych, handlowych czy wystawienniczych),

 • konstrukcje stalowe można szybko zabezpieczać przed działaniem ognia, promieni UV czy wilgoci,

 • hale stalowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, usługach, handlu, rolnictwie itp.,

 • hale stalowe można łatwo rozbudowywać i adaptować do konkretnych potrzeb.

Na co zwracamy uwagę podczas budowy hal stalowych?

Pierwszym krokiem naszej współpracy z inwestorem zawsze jest dokładne poznanie potrzeb Klienta. Zespół projektowy zapoznaje się z planowanym przeznaczeniem budowli, rozmiarem i układem działki (w tym dostępem do dróg publicznych i mediów oraz bezpośrednim sąsiedztwem), technologiami oraz sprzętem wykorzystywanym przez inwestora (w przypadku, gdy zamawiana jest budowa hal przemysłowych przeznaczonych pod produkcję). Dopiero na tej podstawie, proponujemy najlepsze rozwiązania konstrukcyjne, dopasowane do charakteru działalności i konkretnego przeznaczenia budynku.

Podczas budowy hal stalowych zwracamy uwagę przede wszystkim na:

 • wyliczenie optymalnej powierzchni budynku,

 • zaprojektowanie konstrukcji dopasowanej do jej przeznaczenia (izolacja, fundamenty, dach, rozkład i funkcjonalność pomieszczeń),

 • dokładne wyliczenie obciążeń konstrukcji nośnej (podwyższone parametry niezbędne są dla hal produkcyjnych z suwnicami i żurawiami),

 • zaprojektowanie wygodnej drogi dojazdowej i ciągów komunikacyjnych (dla maszyn, pojazdów oraz ciągów pieszych dla pracowników),

 • zaprojektowanie wydajnego systemu wentylacji,

 • zaprojektowanie stopnia izolacji dopasowanego do konkretnych potrzeb (staramy się, aby budowane hale stalowe były maksymalnie energooszczędne),

 • zaprojektowanie dostępu do naturalnego światła (świetliki dachowe, okna) i wydajnego oświetlenia sztucznego (szczególnie na halach, które mają służyć do pracy ludzi w trybie ciągłym),

 • dostosowanie wszystkich parametrów technicznych do obowiązujących przepisów budowlanych, z zakresu BHP, PPOŻ,

 • dostosowanie konstrukcji do przepisów obowiązujących w danej branży (np. związanych z ochroną środowiska czy produkcją i przetwarzaniem żywności),

 • zaprojektowanie wykończeń dopasowanych do potrzeb Klienta (liczba drzwi ewakuacyjnych, rozplanowanie okien itp.).

Jak przebiega budowa hali stalowej?

Firma Konstrukcje Stalowe JANO sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie jako generalny wykonawca konstrukcji stalowych. Budowa hal magazynowych, przemysłowych, rolniczych czy budynków użyteczności publicznej przebiega według ściśle określonych kroków. Budynki wykonujemy w systemie „pod klucz” – oddane hale są gotowe do rozpoczęcia działalności. Przyjęta procedura pozwala nam szybko i sprawnie zaprojektować oraz zbudować obiekt idealnie wpisujący się w indywidualne potrzeby inwestora, a zarazem zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami.

Budowa hal stalowych obejmuje:

1. Projekt

Posiadamy własny zespół projektowy, który dokładnie poznaje potrzeby Klienta i przygotowuje koncepcję spełniającą wymogi. Grupa doświadczonych architektów i inżynierów doradza inwestorom najlepsze rozwiązania, które pozwolą zbudować ekonomiczną, energooszczędną i funkcjonalną halę dopasowaną do konkretnego przeznaczenia. Sporządzamy projekt architektoniczny, pomagamy zdobyć decyzję o warunkach zabudowy, przygotowujemy plan budowlany i pomagamy na etapie wnioskowania o uzyskanie pozwolenia na budowę.

2. Fundamenty

Posiadamy ekipy odpowiedzialne za przygotowanie fundamentów pod zamówioną halę stalową. Rozbudowany park maszynowy pozwala nam samodzielnie przygotować działkę (wykonujemy prace ziemne), wykonać podwaliny, izolację i wylewki. Uzbrojenie zawsze jest dopasowane do warunków geologicznych panujących na konkretnym terenie oraz do wielkości i parametrów wytrzymałościowych konstrukcji.

3. Montaż konstrukcji

Szkielet hal powstaje z wysokiej jakości stali, w oparciu o konstrukcję wybraną przez Klienta (kratownicowa, blachownicowa). Elementy spawamy i testujemy w siedzibie firmy, a rozbudowana flota pojazdów pozwala nam sprawnie dostarczyć je na plac budowy (położony w dowolnej lokalizacji). Następnie do prac przystępuje ekipa montażowa (zatrudniamy certyfikowanych spawaczy), która działa pod kierunkiem doświadczonych inżynierów. Montaż opieramy o projekt, aby uniknąć niepotrzebnych strat materiału i zapewnić najwyższą wytrzymałość konstrukcji. Wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości słupy, rygle, śruby i akcesoria montażowe pochodzące od sprawdzonych dostawców.

4. Dach

Kolejnym krokiem jest budowa dachu. Wykonujemy hale z dachami jednospadowymi, dwuspadowymi i wielospadowymi. Budujemy dachy z dwóch warstw blachy trapezowej wypełnionej izolacją z wełny mineralnej. Stosujemy również konstrukcje z membrany dachowej PCV, z płyt warstwowych lub blachy zewnętrznej z miękką wełną na welonie szklanym. Materiały (w tym ich kolor i rodzaj zabezpieczenia przed korozją), rodzaj konstrukcji i grubość termoizolacji dachu dopasowujemy do przeznaczenia hali oraz indywidualnych oczekiwań Klienta.

5. Ściany i obudowa

Po zakończeniu montażu konstrukcji i zbudowaniu dachu, przystępujemy do wykonania obudowy ścian. Zespół inżynierów zawsze dokładnie wylicza ilość potrzebnych obróbek blacharskich i płyt, aby uniknąć strat materiału. Ściany powstają z arkuszy blachy trapezowej lub kaset z blachy stalowej, które są mocowane do konstrukcji ryglowej. Funkcję izolacji pełni wełna mineralna, wełna szklana lub płyty styropianowe (grubość izolacji i parametry są wyliczane indywidualnie dla poszczególnych projektów). Na życzenie Klienta, możemy zastosować gotowe płyty warstwowe, które posiadają izolację (m.in. z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej). Rodzaj konstrukcji obudowy ścian zawsze dopasowujemy do konkretnego przeznaczenia hali oraz indywidualnych preferencji inwestora.

6. Akcesoria

Kolejnym etapem prac jest dostarczenie i zamontowanie akcesoriów wykończeniowych (według wcześniej przygotowanego projektu). Kompleksowo montujemy stolarkę okienną i drzwiową (w ofercie posiadamy stolarkę PCV i aluminiową), bramy wjazdowe, świetliki dachowe, klapy dymowe oraz suwnice, pomosty, doki i inne akcesoria wykończeniowe.

7. Posadzki

Następnym etapem prac jest wykonanie posadzki. Materiały i wytrzymałość posadzek dobierana jest pod kątem zastosowania hali (np. hale przemysłowe i produkcyjne wymagają najwyższej wytrzymałości, a hale do przechowywania niektórych produktów podwyższonych parametrów termoizolacji).

8. Malowanie i wykończenie

Ostatnim etapem prac jest malowanie i wykończenie gotowej hali. Projektujemy i montujemy wszystkie instalacje. Blachę zewnętrzną zabezpieczamy wytrzymałymi farbami epoksydowymi lub poliuretanowymi. Farby do malowania wnętrza hali dobierane są pod kątem przeznaczenia budynku i środowiska, w którym będzie funkcjonował. Klientom umożliwiamy dobór kolorystyki z palety RAL. Szczególną wagę przykładamy do tego, aby budowane hale stalowe były estetyczne i stały się wizytówką marki naszego inwestora, dlatego dbamy o najwyższą staranność wykończeń.

Jakie hale stalowe już zrealizowaliśmy?

Projektowaniem i budową hal stalowych zajmujemy się już od 1998 roku. Przez ponad 20 lat działalności w branży udało się nam zrealizować liczne projekty na terenie całej Polski. Wśród naszych realizacji znalazły się hale przemysłowe (magazynowe, produkcyjne, dla przetwórstwa spożywczego), rolnicze i sportowe, obiekty usługowe, galerie handlowe oraz hale stalowe z wydzieloną częścią biurową. Są to obiekty, które zbudowaliśmy jako generalny wykonawca (w systemie „pod klucz”)  oraz przebudowy i podwykonawstwo na poszczególnych etapach inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami i zdjęciami naszych inwestycji w zakładce „Realizacje”.

Spis treści

There are no headings in this document.