“ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ I ŁUCZAK SP.J. – REFERENCJE DLA FIRMY JANO JAROCIN” – 20.08.2016

Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piwnej 1
potwierdza, że firma JANO Jarocin zrealizowało jako Generalny Wykonawca wszystkie prace
budowlane związane z budową nowej hali produkcyjnej dla naszej firmy.

Obiekt o pow. 531,59 m2 i kubaturze 2590,90 m3 posiada konstrukcję stalową ramową,
obudowa ścian i dachu wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, stolarka
okienna z pvc, pasmo doświetlające, posadzka betonowa niepyląca.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został
wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie
doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia
i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten
czas zakładzie produkcyjnym.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.