“ZAKŁAD MECHANICZNY FOOSTER RYSZARD OWCZARZ, MATEUSZ ŚWIDOWICZ S. C. – Referencje dla JANO Jarocin” – 14.04.2021

Zakład Mechaniczny FOSTER Ryszard Owczarz, Mateusz Świdowicz s.c. Zielona Łąka ul.

Wenecka 2, 63-300 Pleszew, potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny

Wykonawca budowę nowej siedziby naszej spółki w którego skład wchodził budynek biurowo

socjalny dwukondygnacyjny o pow.: 373,54 m² wraz z halą produkcyjną o pow. 1784,22 m² ze

wszystkimi instalacjami i zagospodarowaniem terenu.
Budynek biurowo- socjalny dwukondygnacyjny wykonany metodą tradycyjną ze stropem i

stropodachem z płyt kanałowych. Elewacja budynku wykonana z blachy CORTEN, zamontowano

stolarkę aluminiową wraz z fasadą aluminiową. W budynku zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Budynek hali produkcyjnej wykonany w konstrukcji stalowej ocynkowanej obudowany płytami warstwowymi z pianką PIR. Wykonana została posadzka betonowa niepyląca.

Ściany wewnętrzne wykonane z płyt warstwowych, Zamontowano bramy i stolarkę okienną z PVC.
Powierzone prace zostały zrealizowane ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz

projektami wykonawczymi.
Firma JANO Jarocin posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną i wykonawczą dającą

gwarancję prawidłowego wykonania robót. Pracownicy tej firmy wykazali się dobrym

przygotowaniem zawodowym, a zlecone prace wykonane były z należytą rzetelnością i

starannością.
Firma JANO Jarocin jest firmą godną polecenia innym Inwestorom.