“TRICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A – REFERENCJE DLA FIRMY JANO SP. Z O.O.” – 24.09.2013

TRICO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Na Miasteczku 12, udziela referencji Przedsiębiorstwu Budowlanemu JANO Spółka z o.o. w
Jarocinie za wykonanie prac budowlanych przy budowie hali magazynowej w Wągrowcu o pow.
2860 m2. W zakres prac wchodziły prace: montaż słupów żelbetowych, prefabrykacja i montaż
konstrukcji stalowej hali, montaż blachy dachowej. Montaż obudowy hali magazynowej.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników przyczyniły się do wykonania obiektu w założonym
terminie przy uzyskaniu wysokiego standardu wykonania robót.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt partnerskiego podejścia JANO Spółka z o.o.
Jarocin dla potrzeb Inwestora w czasie realizacji obiektu.

Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na tym obiekcie.

Firma JANO Spółka z o.o. Jarocin jest firmą godną polecenia innym Inwestorom.