“TRICO SP. Z O.O. – REFERENCJE DLA FIRMY JANO SPÓŁKA Z O.O.” – 24.09.2013

Firma JANO Spółka z.o.o. uczestniczyła jako podwykonawca TRICO Spółka Z
Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Poznaniu, w realizacji obiektu
budowlanego wielorodzinnego przy ul. Na Miasteczku 12 w Poznaniu.

Zakres robót obejmował prefabrykację i montaż przestrzennej konstrukcji stalowej
wzmocnienia pięter budynku mieszkalnego.

Wysoko oceniamy kwalifikację kadry technicznej, jak i produkcyjnej.

Rekomendujemy firmę JANO Spółka z o.o. jako sprawdzonego i wiarygodnego
wykonawcę konstrukcji stalowych.