“TRICO SP. Z O.O. REFERENCJA DLA FIRMY JANO Z JAROCINA” – 24.09.2013

TRICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Na Miasteczku 12 udziela referencji firmie JANO z Jarocina za wykonanie prac budowlanych
przy budowie hali magazynowej o powierzchni użytkowej 6094,7 m2 w Kostrzynie przy ul.
Krajowej 19. W zakres prac wchodziły: prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej hali i wiaty,
montaż obudowy hali magazynowej oraz montaż blachy dachowej.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników przyczyniły się do wykonania obiektu w założonym
terminie przy uzyskaniu wysokiego standardu wykonania robót.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt partnerskiego podejścia firrmy JANO do
potrzeb Inwestora w czasie realizacji obiektu.

Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na tym obiekcie.

Firma JANO z Jarocina jest firmą godną polecenia innym Inwestorom.