“REFERENCJE – ROL-BAZ-PAL Sp. J. dla Konstrukcje Stalowe JANO Sp. z o.o.” – 05.04.2014

Rol Baz Pal Spółka Jawna z siedzibą w Sierszew 19a, 63 – 210 Żerków
udziela referencji firmie Konstrukcje Stalowe JANO Spółka z o.o. w Jarocinie za
wykonanie kompleksowe wraz z montażem pomostu stalowego do rozładunku
cystern kolejowych z gazem LPG. Długość pomostu wynosi 98.0 mb a waga
całościowa około 28 t. Na wykonanym pomoście zostały zamontowane kraty
pomostowe o pow. 170 m2. W ramach tego zlecenia wykonana została również
wiata o pow. 300 m2,

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry
inżynieryjno-technicznej, fachowość pracowników przyczyniły się do wykonania
pomostu i wiaty w terminie z jednoczesnym uzyskaniem wysokiego standardu
robót.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt partnerskiego podejścia JANO
Jarocin dla potrzeb Inwestora w czasie realizacji pomostu oraz wiaty.

Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do wystawienia
wysokiej oceny za całokształt prac wykonanych na tym obiekcie.