“REFERENCJE – Realizacja budowy nowego zakładu dla DALPO Sp. z o.o.” – 28.10.2014

DALPO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3 potwierdza, że Firma JANO
Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę nowego zakładu naszej firmy w
Niepruszewie koło Buku.
W skład nowego zakładu wchodziły dwa obiekty produkcyjne o pow. łącznej wynoszącej 5353 m2 i
kubaturze 35847 m3 wybudowane w konstrukcji mieszanej tzn. słupy hal i antresol stanowiły, słupy
prefabrykowane żelbetowe a dachy hal wykonano jako kratownice stalowe zabezpieczone przeciw
ogniowo do R15. Obiekty zostały wykonane wraz ze wszystkimi instalacjami i infrastrukturą drogową
o pow. 3294 m2.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekty zostały wykonane
terminowo i w wysokim standardzie wykonania.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy |
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych przy budowie naszego zakładu.