Referencje: RBB-Stal S.A. – JANO Sp. z o.o. (Jarocin 05.01.2011)

RBB-Stal S.A. Jarocin 05.01.2011
Ul. Powstańców Wlkp. 1B
63-200 Jarocin
LIST REFERENCYJNY
Niniejszym poświadcza się że, firma :
JANO Spółka z o.o.
UI. Sw. Ducha 120
63-200 Jarocin
zrealizowała budowę hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni
1070m2 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1B w Jarocinie.
Potwierdzamy wysoką jakość w organizacji ekip budowlanych oraz
jakość wykonywanych prac budowlanych od wykonania konstrukcji
stalowej do estetycznego wykończenia budowanej hali. Podkreślamy
dużą kulturę porządkową w trakcie prowadzonych prac wraz z ciągłym
nadzorem ze strony właścicieli firmy. Realizacja budowy trwała od
15.09.2010 do 31.12.2010r. Jesteśmy w pełni zadowoleni z terminowości
oraz jakości wykonanych prac. Możemy z całą pewnością polecić firmę
JANO innym inwestorom do kompleksowej realizacji budowy.