“Referencje – Konstrukcja stalowa hali produkcyjno-magazynowej wykonana przez LASERSTAR Sp. z o.o. Sp.k.” – 30.12.2011

Firma JANO sp. z o.o. wykonała na nasze zlecenie konstrukcję stalową hali
Produkcyjno-magazynowej wraz z obudową z płyt warstwowych o powierzchni 3 781,17 m2
I kubaturze 25 268,26 m3.
A W trakcie realizacji robót Wykonawca wykazał się dużym doświadczeniem oraz należytą
starannością a także szczególną dbałością o realizację obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymogami norm obowiązujących w zakresie wykonywanych robót, Na
podkreślenie zasługują przede wszystkim doskonałe umiejętności organizacyjne oraz otwartość i partnerska postawa w kontakcie z Inwestorem
Firma JANO sp. z o.o. jest dyspozycyjna i z pełnym zaangażowaniem realizuje potrzeby inwestora Doświadczenie we współpracy z firmą JANO sp z o.o. pozwala nam polecić ją jako
solidnego i sprawnego Wykonawcę w zakresie budowy hal.