“REFERENCJE – Firma M.Ostrowski Sp. j. dla JANO Sp. z o.o.” – 29.11.2013

Firma M.Ostrowski Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 5 potwierdza, że Firma JANO
Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Św. Ducha 120 zrealizowała na nasze zlecenie jako Generalny
Wykonawca pełen zakres prac projektowych (projekt zamienny), budowlanych, instalacyjnych wraz z
wszelkimi pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu o pow. 1.300 m2 oraz budową nowej
siedziby naszej spółki w Błoniach (gm.Miękinia), w skład której wchodzi dwukondygnacyjny budynek
biurowy o pow. 1.117,33 m2 z przylegającą do niego halą magazynową o pow. 1.792,10 m2 o łącznej
kubaturze obiektów wynoszącej 20.426 m3.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo i
w wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
współpracę w dobrej atmosferze, bezproblemową i partnerskie podejście do potrzeb Inwestora.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt
prac wykonanych przy budowie naszej nowej siedziby.