“Referencje – FAMOT Pleszew Sp. z 0.0. dla JANO Sp. z o.o.” – 13.01.2015

FAMOT Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej 7 potwierdza,
iż firma JANO Sp. z o.o. zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę magazynu odpadów
wraz Z infrastrukturą towarzyszącą dla naszej Spółki.
Obiekt o powierzchni 502,10 m2 i kubaturze 2 615,94 m3 posiada konstrukcję stalową ramową,
ściany wykonane z bloczka betonowego obudowane płytą warstwową, ocieplenie dachu
stanowi wełna mineralna gr. 10 cm, a przykrycie izolacji wykonane z folii PVUC firmy BAUDER.
W zakres umowy wchodziło wykonanie wszystkich instalacji, ogrodzenia, placów składowych
i drogi o powierzchni 1 821,21 m2.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany
w założonym terminie i odpowiednim standardzie wykonania
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia
i komplikacji, jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez
cały ten czas zakładzie produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt
prac wykonanych na naszym obiekcie.
Rekomendujemy firmę JANO Sp. z o.o. jako sprawdzonego i wiarygodnego wykonawcę robót
budowlanych i montażowych.