“Referencje od RBB-Stal S.A. dla firmy JANO Sp. z o.o.” – 09.12.2013

RBB-Stal S.A. Jarocin 05.01.2011
Ul. Powstańców Wlkp. 1B
63-200 Jarocin

Niniejszym poświadcza się że, firma :
JANO Spółka z o.o.
UI. Św. Ducha 120
63-200 Jarocin
była wykonawcą konstrukcji stalowej hali magazynowej o
powierzchni 4509 m2 wykonanej dla naszego zakładu.
Wszystkie prace zostały wykonane w uzgodnionej jakości i w założonym
terminie.
Zamontowana konstrukcja odznacza się dużą starannością i estetyką
wykonania
Wysoce wykwalifikowana kadra fachowców spółki JANO, sprawna
organizacja robót, a także stosowanie nowoczesnych technologii
sprawiają, że firmie tej można powierzyć realizację skomplikowanych
zadań inwestycyjnych.
W związku z powyższym współpracę z firmą JANO oceniam jako
wysoce pozytywną.