“Referencje dla JANO Sp. z o.o. – Budowa wiaty magazynowej dla FAMOT Pleszew” – 08.01.2013

FAMOT Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej 7 potwierdza, iż firma
JANO Sp. z o.o. zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę wiaty magazynowej dla
naszego przedsiębiorstwa.
Obiekt o powierzchni 1 732 m2 i kubaturze 10 124,39 m3 posiada konstrukcję stalową ramową,
ocieplenie dachu stanowi wełna mineralna gr. 10 cm, a przykrycie izolacji zostało wykonane z folii
PVC firmy BAUDER. Odprowadzenie wody z dachu wykonane zostało jako podciśnieniowe firmy
GEBERIT.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany w
założonym terminie i wysokim standardzie wykonania.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji,
jakie ze sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie
produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt
prac wykonanych na naszym obiekcie
Rekomendujemy JANO Sp. z o.o. jako sprawdzonego i wiarygodnego wykonawcę robót
budowlanych i montażowych.