Referencje dla JANO Jarocin – Rol-Baz-Pal Sp. J. – 08.05.2015

Rol Baz Pal Spółka Jawna z siedzibą w Sierszew 19a, 63-210 Żerków

udziela referencji firmie Konstrukcje Stalowe JANO Spółka z o.o. w Jarocinie za

wykonanie kompleksowe wraz z montażem pomostu stalowego do rozładunku

cystern kolejowych z gazem LPG. Długość pomostu wynosi 98.0 mb a waga

całościowa około 28 t. Na wykonanym pomoście zostały zamontowane kraty

pomostowe o pow. 170 m². W ramach tego zlecenia wykonana została również

wiata o pow. 300 m².
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry

inżynieryjno-technicznej, fachowość pracowników przyczyniły się do wykonania

pomostu i wiaty w terminie z jednoczesnym uzyskaniem wysokiego standardu

robót.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt partnerskiego podejścia JANO

Jarocin dla potrzeb Inwestora w czasie realizacji pomostu oraz wiaty.
Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do wystawienia

wysokiej oceny za całokształt prac wykonanych na tym obiekcie.
Pomost i wiata zostały wykonane na zlecenie inwestora tj. GASPOL S.A.

Firma JANO Jarocin jest firmą godną polecenia innym Inwestorom.