“Referencje dla JANO Jarocin – Projekt hali magazynowej DALPO Sp. z o.o.” – 23.12.2016

DALPO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3 potwierdza, że Firma
JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę Hali „C”, która ma
przeznaczenie magazynowe na terenie naszego zakładu w Niepruszewie. Nadmieniamy, że
obiekt został wykonany na terenie, na którym w roku 2014 firma JANO Jarocin wybudowała,
na nasze zlecenie w systemie generalnego wykonawcy w pełnym zakresie nasz nowy zakład
o pow. 5353 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nowo wybudowany obiekt hala „C” posiada pow. 1897,32 m2 i kubaturę 22521 m3
posiada konstrukcję stalową kratową opartą na słupach żelbetowych prefabrykowanych, hala
została podzielona ścianami oddzielenia ppoż. (60 min) na 3 osobne strefy zabezpieczone 6
bramami ppoż (30 min), obudowa hali wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny
mineralnej. Na dachu umiejscowione zostały klapy doświetlające. W hali wykonana została
posadzka żelbetonowa (zbrojona włóknem stalowym w ilości 30 kg/m3) bez spoinowa,
zatarta na gładko. W obiekcie został, wykonany wydzielono pożarowo budynek
socjalnobiurowy o pow. 68,07 m2. Budynek został wykonany ze wszystkimi instalacjami. Hala
Wykonana z placami manewrowymi o pow. 1314 m2 z 2 dokami rozładunkowymi.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt
został wykonany terminowo i w wysokim standardzie wykonania.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie
doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia
i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały
ten czas zakładzie produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.