“Referencje dla JANO Jarocin – Konstrukcja stalowa sali gimnastycznej w Białym Kościele” – 05.10.2014

Niniejszym zaświadczamy, że firma JANO Jarocin była wykonawcą konstrukcji stalowej
blachownicowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Białym Kościele wykonanej
dla naszego zakładu.
Wszystkie prace zostały wykonane w uzgodnionej jakości i w założonym terminie.
Zamontowana konstrukcja odznacza się dużą starannością i estetyką wykonania.

Wysoce wykwalifikowana kadra fachowców spółki JANO, sprawna organizacja robót,
a także stosowanie nowoczesnych technologii sprawiają, że firmie tej można powierzyć
realizację skomplikowanych zadań inwestycyjnych.
W związku z powyższym współpracę z firmą JANO oceniam jako wysoce pozytywną.