‘Referencje: DALPO Sp. z o.o. – JANO Jarocin’ – 28.10.2014

DALPO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3 potwierdza, że firma JANO
Jarocin zrealizowała jako generalny wykonawca budowę wiaty magazynowej dla naszego
Przedsiębiorstwa.
Obiekt o pow. 603 m2 i kubaturze 4515 m3 posiada konstrukcję stalową kratową, ocieplenie dachu
stanowi styropian gr. 10 cm a przykrycie izolacji zostało wykonane z papy termozgrzewalnej. Obiekt
stanowi łącznik pomiędzy istniejącymi halami produkcyjnymi. W dachu wiaty zamontowano pasma
doświetlające.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany w
założonym terminie i wysokim standardzie wykonania.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie
za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie
produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt prac
wykonanych na naszym obiekcie.
Rekomendujemy JANO Jarocin jako sprawdzonego i wiarygodnego wykonawcę robót
budowlanych i montażowych.