“REFERENCJE – DALPO SP. Z O.O. – Firma JANO Jarocin” – 26.07.2012

DALPO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3
potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca Halę
Produkcyjno Magazynową na terenie naszego zakładu w Rosnowie przy ul.
Jarzębinowej 4.

Obiekt o pow. 1832,11 m2 i kubaturze 11.467 m3 posiada konstrukcję
stalową blachownicową, dwunanową, obudowa hali wykonana z płyt
warstwowych. Na dachu umiejscowione zostały 2 świetliki kalenicowe z 10
kwaterami przewietrzającymi. W hali wykonana została posadzka betonowa
zatarta na gładko. Wewnątrz hali na konstrukcji stalowej została umiejscowiona
antresola o pow. 371,29 m2 z posadzką betonową zatartą na gładko. Hala
połączona z istniejącymi obiektami dwiema kładkami o konstrukcji stalowej
wiszącymi nad placem magazynowym.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry
inżynieryjno-technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót
spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo i w wysokim standardzie
wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że
szczególnie doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie
od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia
budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie produkcyjnym.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia
wysokiej oceny za całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.