“POST LUCHTKANALEN POLSKA SP. Z O.O. – Referencje dla JANO Jarocin – 2.11.2020

Post Luchtkanalen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędz Jasin przy ul. Wrzesińskiej 187

potwierdzą, że Firma JANO Jarocin zrealizowała, jako Generalny Wykonawca rozbudowę hali

produkcyjnej o halę magazynową na terenie naszego zakładu w Swarzędzu Jasin. Nadmieniamy, że

obiekt został wykonany na terenie na którym w roku 2008 firma JANO Jarocin wybudowała na nasze zlecenie w systemie generalnego wykonawcy w pełnym zakresie nasz nowy zakład o pow. 2775,54 m²

wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. 3811,21 m²
Nowo wybudowany obiekt magazynowy o powierzchni 2328,77 m² i kubaturze 17287,35 m³

posiada konstrukcję stalową kratową, obudowa hali wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z

pianki PIR. Dach ocieplony pianką PIR. W hali wykonano posadzkę przemysłową niepylącą i część

biurowo socjalną o pow. 32,85 m². Hala została wykonana ze wszystkimi instalacjami z placami manewrowymi o pow. 1561,10m² z dwoma dokami rozładunkowymi.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,

fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany

terminowo i w wysokim standardzie wykonania.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy

partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie

za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie

produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za

całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.