“Mooij Forwarding & Logistics Sp. z o.o. – Referencje dla firmy JANO Jarocin” – 19-05-2022

Mooij Forwarding & Logistics Sp. z o.o. ul. Pułkownika Karola Myrka 32, 59-220

Legnica, potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca

budowę nowej siedziby naszej spółki w którego skład wchodził budynek biurowy

dwukondygnacyjny o pow. 219,74 m² wraz z halą magazynową o pow. 998,25 m² ze

wszystkimi instalacjami i zagospodarowaniem terenu.
Budynek biurowy dwukondygnacyjny wykonany metodą tradycyjną ze stropem

i stropodachem z płyt kanałowych. Budynek hali produkcyjnej wykonany w konstrukcji

stalowej obudowany płytami warstwowymi z pianką PIR. Wykonana została posadzka

betonowa niepyląca. Zamontowano bramy i rampy rozładunkowe. Wykonano

zewnętrzną instalację gazową z dwoma naziemnymi zbiornikami na gaz.
Powierzone prace zostały zrealizowane terminowo, zgodnie ze sztuką

budowlaną, warunkami technicznymi i projektami wykonawczymi.
Firma JANO Jarocin posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną i wykonawczą

dającą gwarancję prawidłowego wykonania robót. Pracownicy tej firmy wykazali się

dobrym przygotowaniem zawodowym, a zlecone prace wykonane były z należytą

rzetelnością i starannością.
Firma JANO Jarocin jest firmą godną polecenia innym Inwestorom.