“MEBLOMODA s.c – Referencje dotyczące wykonania budowy hali magazynowej przez firmę JANO Jarocin” – 10.11.2013

MEBLOMODA s.c Katarzyna Wojtyniak-Kranz, Jakub Wojtyniak z siedzibą w Skórzewie
przy ul. Malwowej 140 potwierdza, że firma JANO Jarocin zrealizowało jako Generalny
Wykonawca wszystkie prace budowlane związane z budową nowej hali magazynowej dla
naszej firmy.

Obiekt o pow. 502,10 m2 i kubaturze 2615,94 m3 posiada konstrukcję stalową
ramową ocynkowaną, obudowa ścian wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z
poliuretanu, ocieplenie dachu stanowi wełna mineralna gr. 15 cm a przykrycie izolacji zostało
wykonane z folii PVC firmy BAUDER.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt
został wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie
doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia
i komplikacji jakie za sobą niosą.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.