“LASER-STAL Sp. z o.o. – Referencja dla JANO Jarocin” – 12.09.2021

LASER-STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Brunatnej 35 potwierdza, że

Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę hali produkcyjnej z

zapleczem socjalno-biurowym.
Nowo wybudowany obiekt posiada pow. 1988,52 m² i kubaturę 20500 m³ posiada

konstrukcję stalową ramową, blachownicową przystosowaną do montażu suwnicy o

udźwigu Q=3.2 t, obudowa i dach hali wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki

PIR. Na dachu umiejscowiony został świetlik doświetlający kalenicowy. W hali wykonana

została posadzka żelbetonowa, zatarta na gładko. Do obiektu hali zaprojektowano

budynek socjalno- biurowy dwukondygnacyjny o pow. 318,48 m². Budynek hali jak i

budynek socjalno-biurowy został wykonany ze wszystkimi instalacjami. Hala wykonana

z placami manewrowymi o pow. 2872 m².
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-

technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt

został wykonany terminowo i w wysokim standardzie wykonania.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie

doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich

wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy

funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej

oceny za całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.