“JANO Jarocin – Referencje od ŚWIATŁO.NET” – 02.04.2015

ŚWIATŁO.NET Ewa Szczepaniak z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 40a
potwierdza, że firma JANO Jarocin zrealizowało jako Generalny Wykonawca wszystkie prace
budowlane, instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu o pow. 3000 m2 związanymi z |
budową nowej siedziby naszej firmy, w skład którego wchodził budynek wolnostojący,
parterowy z częścią socjalno-biurową o pow. 222,40 m2 z przylegającą do niego halą
magazynową o pow. 896,00 m2 o kubaturze obiektu wynoszącego 7449,91 m3

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt
został wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie
doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia
i komplikacji jakie za sobą niosą.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.