“JANO Jarocin – Referencje od Komputronik S.A.” – 20.02.2016

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37 potwierdza,
że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca Halę magazynową
wraz z pracami drogowymi i reprofilacją skarpy

Obiekt o pow. 669,4m2 i kubaturze 6.371,73 m3 posiada konstrukcję stalową
blachownicową, obudowa hali wykonana z płyt warstwowych. Na dachu
umiejscowione zostały 4 świetliki połaciowe z 4 kwaterami przewietrzającymi. W hali
wykonana została posadzka betonowa zatarta na gładko. W ramach umowy
wykonano pełną instalację elektryczną i grzewczą, przebudowano drogę p-poż
i reprofilowano skarpę nasypową.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały,
że obiekt został wykonany terminowo i w wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że
szczególnie doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od
czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy
przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie produkcyjnym.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej
oceny za całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.