“JANO Jarocin – Referencje od DALPO Sp. z o.o.” – 30.03.2018

DALPO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3 potwierdza, że Firma JANO
Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę hali magazynowej „D” i budynku biurowego
„E” na terenie naszego zakładu w Niepruszewie. Nadmieniamy, że obiekty zostały wykonane na
terenie, na którym w roku 2014 firma JANO Jarocin wybudowała na nasze zlecenie w systemie
generalnego wykonawcy w pełnym zakresie prac nasz nowy zakład produkcyjny o pow. użytkowej
wynoszącej 5353 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą a w roku 2016 dobudowała kolejną halę
magazynową o pow. 1897,32 m2

Nowo wybudowany obiekt hali „D” jest budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. parteru
1536,17 m2 i pow. piętra 1483,29 m2 i kubaturze łącznej wynoszącej 16755,30 m3 posiada konstrukcję
stalową kratową opartą na słupach żelbetowych prefabrykowanych, strop z płyt betonowych
sprężonych, obudowa hali wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Na dachu
umiejscowione zostały klapy doświetlające. W hali wykonana została posadzka betonowa zatarta na
gładko, niepyląca. W obiekcie zostały zamontowane okna aluminiowe o pow. łącznej 387,02 m2

W ramach umowy został wybudowany budynek biurowy „E”, który jest budynkiem
trzykondygnacyjnym o pow. łącznej 552,32 m2 i kubaturze łącznej wynoszącej 2499,80 m* Budynek
posiada konstrukcję żelbetową, stropy i stropodach zostały wykonane jako monolityczne żelbetowe,
wypełnienie ścian zostało wykonane z bloczków silka. W budynku zostały wykonane wszystkie prace
wykończeniowe w ramach których zostały zamontowane ścianki szklane aluminiowe bezszprosowe w
ilości łącznej 102,29 m2 a powierzchnia stolarki okiennej aluminiowej wraz z fasadą wynosiła 204,74
m2

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany
terminowo i w wysokim standardzie wykonania .

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie
za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie
produkcyjnym.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.