JANO Jarocin – Referencje dla COLSON EUROPE B.V. – 29.11.2015

COLSON EUROPE B.V, z siedzibą w Veenendaal Oddział w Polsce z siedzibą w
Komornikach przy ul. Fabianowskiej 101 potwierdza, że firma JANO Jarocin zrealizowało
jako Generalny Wykonawca wszystkie prace budowlane związane z budową nowej hali
magazynowej dla naszej firmy.
Obiekt o pow. 718,71 m2 i kubaturze 5462,26 m3 posiada konstrukcję stalową
ramową, obudowa ścian wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, obudowa
dachu wykonana z blachy trapezowej, ocieplonej wełną mineralną i pokrytą papą
termozgrzewalną na dachu zamontowano 4 pasma doświetlające w hali wykonano posadzkę
betonową niepylącą, w obiekcie zamontowano 2 bramy przemysłowe.
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt
został wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie
doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia
i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenie budowy przy funkcjonującym przez cały
ten czas zakładzie produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.