“JANO Jarocin – Referencja od firmy DALPO Sp. z o.o.” – 15.03.2022

DALPO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3 potwierdza, że firma

JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca rozbudowę hali magazynowej „D1″ o

moduły „D2″ i „D3″ na terenie naszego zakładu w Niepruszewie. Nadmieniamy, że obiekty

zostały wykonane na terenie, na którym w latach 2014-2018 firma JANO Jarocin wybudowała

na nasze zlecenie w systemie generalnego wykonawcy w pełnym zakresie prac nasz nowy

zakład produkcyjny o pow. użytkowej wynoszącej 10822,1 m² wraz z infrastrukturą

towarzyszącą składający się z 4 hal produkcyjnych i biurowca trzykondygnacyjnego.

Nowo wybudowane obiekty stanowią rozbudowę hali ,,D” o budynek produkcyjny „D2″

który jest budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. parteru 1478,39 m² i pow. piętra 1472,99

m² i kubaturze łącznej wynoszącej 15138,71 m³ posiada konstrukcję stalową kratową opartą

na słupach żelbetowych prefabrykowanych, strop z płyt betonowych sprężonych, obudowa hali

wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Na dachu umiejscowione zostały

klapy doświetlające. W hali na parterze wykonana została posadzka betonowa zatarta na

gładko, niepyląca a na piętrze dodatkowo posadzka żywiczna. W obiekcie zostały

zamontowane okna aluminiowe o pow. łącznej 234,00 m²
W ramach umowy została wybudowana również hala magazynowa jedno

kondygnacyjna ,,D3″ o pow. 1552,32 m² i kubaturze wynoszącej 18634,93 m³ Budynek posiada konstrukcję stalową kratową opartą na słupach żelbetowych prefabrykowanych, obudowa hali

wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Na dachu zamontowane zostały

klapy dymowe z pełnym systemem detekcji dymu. W hali wykonana została posadzka

betonowa zatarta na gładko, niepyląca. Zamontowano dwa doki załadunkowe i plac

manewrowy o pow.: 1480 m²
Przygotowanie i prowadzenie w/w inwestycji nie budziły naszych zastrzeżeń. Obiekty

wykonane zostały rzetelnie, zgodnie z projektem, a prowadzone prac charakteryzowały się

wysoką jakością przy udziale fachowej kadry pracowniczej.
Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że współpraca z firmą JANO Jarocin

gwarantuje terminową i rzetelną realizację powierzonych prac, a w związku z tym

rekomendujemy ją jako sprawdzonego i solidnego partnera.