Instal Chemik udziela referencji firmie JANO Sp. z o.o. – wykonanie prac budowlanych przy budowie obiektów dla FAMOT Pieszew – 24.08.2015

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Instal Chemik” z siedzibą
w Pleszewie przy ul. Bojanowskiego 2 udziela referencji Przedsiębiorstwu
Budowlanemu JANO Spółka z o.o. w Jarocinie za wykonanie prac budowlanych przy
budowie obiektów dla firmy FAMOT Pieszew takich jak ” Wiata magazyn odlewów” o
pow. 2846,38 m2, kubaturze obiektu 21 855,17 m3 i “Magazynu wyrobów gotowych” o
pow. 2412,63 m2, kubaturze obiektu 27645,58 m2.
W zakres zleconych prac wchodziły następujące roboty:

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego obiektów w technologii kolumn
  betonowych przemieszczeniowych CMC pod fundamentami obiektów —
  ilość kolumn 403 szt.
 • Wykonanie prac fundamentowych obiektów
 • Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych blachownicowych
  obiektów. Konstrukcje przystosowane do prac suwnic o udźwigu Q=5t i
  Q=10t

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników przyczyniły się do Wykonania zleconych prac
przy budowie obiektów w założonym terminie przy uzyskaniu wysokiego standardu
wykonania robót.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt partnerskiego podejścia JANO
Spółka z o.o. Jarocin dla potrzeb Inwestora w czasie realizacji zleconych prac.

Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do wystawienia wysokiej
oceny za całokształt prac wykonanych przy realizacji tych obiektów.

Firma JANO Spółka z o.o. Jarocin jest firmą godną polecenia innym
Inwestorom.