“INSTAL CHEMIK Jacek Rauhut – Referencje dla JANO Jarocin” – 04.04.2016

P.P.H.U INSTAL CHEMIK Jacek Rauhut z siedzibą w Pleszewie przy ul. Bojanowskiego 2 potwierdza, że
firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca wszystkie prace budowlane związane z budową nowej hali produkcyjnej wraz z wiatą i łącznikiem do istniejącego budynku dla naszej firmy.

Obiekt hali dwunawowej produkcyjnej o pow. 2464,46 m2 i kubaturze 17496,84 m3 posiada konstrukcję
stalową blachownicową ocynkowaną przystosowaną do obsługi 2 suwnic o udźwigu 5 T, obudowa ścian i dachu wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, na dachu zamontowano pasma doświetlające o pow. 302 m2,

Obiekt wiaty magazynowej o pow. 419,49 m2 i kubaturze 2476,49 m3 posiada konstrukcję stalową
blachownicową ocynkowaną, obudowa dachu wykonana z blachy trapezowej. Podłoże wiaty stanowi kostka brukowa.

Łącznik hali z istniejącym obiektem produkcyjnym o pow. 182.25 m2 i kubaturze 1078 m3 posiada
konstrukcję stalową blachownicową ocynkowaną, obudowa ścian i dachu wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu.

Na nowym obiekcie produkcyjnym wykonano instalację elektryczna, sanitarną i grzewczo wentylacyjną
wraz z posadzką przemysłową, niepylącą. W obiekcie zlokalizowano węzeł sanitarny i wyposażono halę w 3 szt. bram przemysłowych.

Przed nową halą produkcyjną wykonano plac manewrowy z kostki brukowej o pow. 1150 m2,

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej, fachowość
pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt prac
wykonanych na naszym obiekcie.