“HIRSCH-POL Sp. z o.o. – Referencje za wykonane roboty budowlano-montażowe” – 10.09.2013

Potwierdzamy, że firma Jano Spółka z o.o. z siedzibą przy ul.Św.Ducha 120,
63-200 Jarocin wykonała roboty budowlano — montażowe dla firmy
Hirsch-Pol Spółka z o.o. w Myślęcinku przy ul. Kruczej 30, 86-03 1/oprócz hal
wybudowanych i ujętych w referenci z dnia 15 marca 2010r/ wykonała w 2012r
Halę wydziału farb rozcieńczalnikowych wraz z przebudową magazynów
wyrobów gotowych.
Hala została wykonana jako budynek wolnostojący, zblokowany z magazynem
wyrobu gotowego, z wielonawową konstrukcją szkieletową, stalową. Ściany
zewnętrzne z płyt warstwowych typu Izopanel gr. 12 cm z wypełnieniem z
pianki poliuretanowej. Pozostałe ściany murowane z cegły silki, ocieplone
styropianem. Stropodach kratownice o konstrukcji stalowej, dwuspadowy,
ocieplony płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm na folii budowlanej o pokryciu
z papy zgrzewalnej o gr. 5,2 mm. Fundamenty punktowe żelbetowe wylewane
na mokro z podwaliną żelbetową. Ściana wewnętrzna płyty Izopanel gr. 10 cm
wypełnione styropianem. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna
z ocieplonych profili PCV, świetliki dachowe z poliwęglanu. Kolorystyka w
nawiązaniu do istniejących obiektów.
Powierzchnia zabudowy 1995,05 m, wysokość średnia 8,45 m, kubatura
16858,17 m.
W/wym. Roboty budowlano-montażowe wykonano w 2012 roku.
Wykonawstwo cechuje staranność wykonania, wysoki poziom techniczny i
jakościowy, a co ważne terminowość wykonania.
Gratulujemy i jednocześnie polecamy jej usługi.