“HIRSCH-POL Sp. z o.o. – Potwierdzenie referencji dla firmy JANO” – 15.03.2010

Potwierdzamy, że firma JANO – Jan Nowakowski z siedzibą przy ul. Kościuszki 32/24, 63-
200 Jarocin wykonała roboty budowlano-montażowe dla firmy HIRSCH-POL Sp. z 0.0. w
Myślęcinku przy ul. Kruczej 30 gm. Osielsko następujących obiektów budowlanych:

1. Hala magazynowo-produkcyjna produkcji farb wodorozpuszczalnych o konstrukcji

stalowej z antresolą socjalno-biurową (o pow. 300 m2) o układzie konstrukcyjnym
ramowym, dwunawowym o module poprzecznym i rozstawie słupów 25 i 23 m w
osiach. Moduł rozstawu ram stalowych wynosi 5,45, 5,55,1 6,6 m.
Słupy utwierdzone w fundamentach żelbetowych. Konstrukcja nośna dachu, wiązary
kratowe konstrukcji stalowej. Antresola o konstrukcji płyty żelbetowej, oparta na
słupach i ławach fundamentowych. Całkowita powierzchnia zabudowy 3123,4 m2,
kubatura 26.973 m3, wysokość 9 m.

2. Obudowa silosów szt. 4 o pojemności 60 m3 każdy, płyta fundamentowa żelbetowa gr.
50 cm, słupy utwierdzone w płycie za pomocą stalowych bloków kotwiących, układ
konstrukcyjny ramowy, dwunawowy (nawa wysoka i nawa niska), obudowa: dach z
płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym firmy IZOPANEL gr. 10 cm,
konstrukcja obudowy stalowa. Pow. zabudowy 159,39 m2 i wysokość 17,75 m.

Wyżej wymienione roboty budowlano-montażowe wykonano w 2008 roku.
Wykonawstwo cechuje staranność wykonania, wysoki poziom techniczny i
jakościowy, i co ważne terminowość wykonania.
Gratulujemy i jednocześnie polecamy jej usługi.