“FAMOT Pleszew Sp. z o.o. – Referencja dla firmy JANO” – 09.01.2013

FAMOT Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej 7 potwierdza, iż firma
JANO Sp. z o.o. zrealizowała jako Generalny Wykonawca z wyłączeniem robót instalacyjnych,
halę montażu obrabiarek.
Obiekt o powierzchni 1 330 m2 i kubaturze 10 621,53 m3 posiada konstrukcję stalową ramową,
konstrukcja przygotowana pod dwie suwnice o udźwigu 10 ton każda, obudowa hali i jej dach
wykonany z płyt warstwowych. Na dachu umiejscowiony został świetlik kalenicowy z 11
kwaterami przewietrzającymi z automatyką sterującą.
Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy
partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji,
jakie ze sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie
produkcyjnym.
Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt
prac wykonanych na naszym obiekcie.