“Elektro Klim Przemysław Wawrzyńczyk – Referencja dla JANO Jarocin” – 30.11.2015

Elektro Klim Przemysław Wawrzyńczyk z siedzibą w Warszawie przy Alejach
Jerozolimskich nr 133 lok 131 udziela referencji Przedsiębiorstwu Budowlanemu JANO w
Jarocinie za wykonanie prac budowlanych przy budowie hali drukarni o pow. 4450 m?. W zakres
prac wchodziły następujące prace: prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej hali, montaż sufitów
podwieszanych, montaż obudowy hali drukarni, wykonanie i montaż pomostów technicznych,
wykonanie i montaż stolarki otworowej i bram szybkobieżnych.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,
fachowość pracowników przyczyniły się do wykonania obiektu w założonym terminie przy
uzyskaniu wysokiego standardu wykonania robót.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt partnerskiego podejścia JANO Jarocin dla
potrzeb Inwestora w czasie realizacji obiektu.

Wyniki dotychczasowej współpracy upoważniają nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na tym obiekcie.

Firma JANO Jarocin jest firmą godną polecenia innym Inwestorom.