“TECHPLANT SP. Z O.O. POLECA PRZEDSIĘBIORSTWO JANO SP. Z O.O. W REFERENCJI Z FIRMĄ PHYTOPHARM KLĘKA SA.” – 08.03.2010

Zaświadcza się, że przedsiębiorstwo JANO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Św.
Ducha 120 w okresie październik 2009 r. — marzec 2010 r. wykonało i zmontowało
konstrukcję stalową magazynu wysokiego składowania z dokami przeładunkowymi o
powierzchni 2000 m2, zmontowało obudowę w/w obiektu z płyt warstwowych i blach
trapezowych wraz z obróbkami, której Inwestorem była firma Phytopharm Klęka SA.
Prace wykonane zostały według wszelkich norm i zasad inżynieryjno — budowlanych.
Współpraca w trakcie realizacji przebiegała bez żadnych zastrzeżeń, a przekazany do
eksploatacji obiekt spełnia wymogi użytkowe.
Przedstawiając powyższe, firma Techplant Sp. z o. o. poleca przedsiębiorstwo JANO Sp. z
o.o. jako solidnego wykonawcę konstrukcji stalowych i robót montażowych oraz wyraża
chęć dalszej współpracy przy realizacji podobnych obiektów.