“DALPO Sp. z o.o. – Referencja dla JANO Jarocin” – 30.03.2018

DALPO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3 potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę hali magazynowej „D” i budynku biurowego „E” na terenie naszego zakładu w Niepruszewie. Nadmieniamy, że obiekty zostały wykonane na terenie, na którym w roku 2014 firma JANO Jarocin wybudowała na nasze zlecenie w systemie generalnego wykonawcy w pełnym zakresie prac nasz nowy zakład produkcyjny o pow. użytkowej wynoszącej 5353 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W roku 2016 dobudowała kolejną halę magazynową o pow. 1897,32 m².

Nowo wybudowany obiekt hali „D” jest budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. parteru 1536,17 m² i pow. piętra 1483,29 m² oraz kubaturze łącznej wynoszącej 16755,30 m³. Posiada konstrukcję stalową kratową opartą na słupach żelbetowych prefabrykowanych, strop z płyt betonowych sprężonych oraz obudowę wykonaną z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Na dachu umiejscowione zostały klapy doświetlające. W hali wykonana została posadzka betonowa zatarta na gładko, niepyląca. W obiekcie zostały zamontowane okna aluminiowe o pow. łącznej 387,02 m².

W ramach umowy został wybudowany budynek biurowy „E”, który jest budynkiem trzykondygnacyjnym o pow. łącznej 552,32 m² i kubaturze łącznej wynoszącej 2499,80 m³. Budynek posiada konstrukcję żelbetową, stropy i stropodach wykonane jako monolityczne żelbetowe. Wypełnienie ścian wykonane z bloczków silka. W budynku zostały wykonane wszystkie prace wykończeniowe, w ramach których zamontowano ścianki szklane aluminiowe bezszprosowe o łącznej ilości 102,29 m², a powierzchnia stolarki okiennej aluminiowej wraz z fasadą wynosiła 204,74 m².

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo i w wysokim standardzie. Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie produkcyjnym. Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całość prac wykonanych na naszym obiekcie.