“CONECTO PROFILES Sp. z o.o. – Referencje dla firmy JANO Jarocin” – 11.05.2023

Niniejszym, firma CONECTO PROFILES Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.

Przemysłowej 39, potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca budowę nowej siedziby naszej spółki w Kamieniu k. Kalisza w którego skład wchodził budynek biurowy dwukondygnacyjny o pow. 755,24 m² wraz z halą produkcyjną o pow. 2245,68 m² o łącznej kubaturze 27818,4 m³ ze wszystkimi instalacjami i zagospodarowaniem terenu.

Budynek biurowy dwukondygnacyjny wykonany metodą tradycyjną ze stropem i stropodachem

z płyt kanałowych wyposażony w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjną. Budynek hali
produkcyjnej wykonany w konstrukcji stalowej obudowany płytami warstwowymi z pianką PIR. Na

dachu zamontowano pasmo doświetlające. W hali wybudowano zaplecze socjalne, wykonana została posadzka betonowa niepyląca. Zamontowano bramę i rampę rozładunkową.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej,

fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy

partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.