Zaświadcza się, że przedsiębiorstwo JANO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Św. Ducha 120 w okresie październik 2009 r. – marzec 2010 r. wykonało i zmontowało konstrukcję stalową magazynu wysokiego składowania z dokami przeładunkowymi o powierzchni 2000 m2, zmontowało obudowę w/w obiektu z płyt warstwowych i blach trapezowych wraz z obróbkami, której Inwestorem była firma Phytopharm Klęka SA.
Prace wykonane zostały według wszelkich norm i zasad inżynieryjno – budowlanych. Współpraca w trakcie realizacji przebiegała bez żadnych zastrzeżeń, a przekazany do eksploatacji obiekt spełnia wymogi użytkowe.
Przedstawiając powyższe, firma Techplant Sp. z o. o. poleca przedsiębiorstwo JANO Sp. z o.o. jako solidnego wykonawcę konstrukcji stalowych i robót montażowych oraz wyraża chęć dalszej współpracy przy realizacji podobnych obiektów.

Referencje Klęka