WWW BUSIMPORT PL Sp. z o.o. z siedzibą w Nekli przy ul. Mickiewicza 16 potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowało jako Generalny Wykonawca w okresie od maja 2010 do listopada 2010 Budowę Centrum Naprawczego – hali warsztatowej napraw i serwisowania autobusów w Gierłatowie k. Nekli

Obiekt o pow. 1397,90 m2 i kubaturze 9933.50 m3 posiada konstrukcję mieszaną tzn. słupy żelbetowe prefabrykowane hali i biurowca i konstrukcję stalową dachu. Część socjalno biurowa jest wykonana metodę tradycyjną, murowaną z bloczka YTONG dwukondygnacyjną z dwoma stropami wylewanymi na mokro a obudowę części serwisowej wykonano i płyt warstwowych.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno- technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawania wysokiej oceny za całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.

Referencje Busimport Gierlatowo