Firma JANO sp. z o.o. wykonała na nasze zlecenie konstrukcję stalową hali produkcyjno-magazynowej wraz z obudową z płyt warstwowych o powierzchni 3 781,17 m2 i kubaturze 25 268,26 m3.
W trakcie realizacji robót Wykonawca wykazał się dużym doświadczeniem oraz należytą starannością a także szczególną dbałością o realizację obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymogami norm obowiązujących w zakresie wykonywanych robót. Na podkreślenie zasługują przede wszystkim doskonałe umiejętności organizacyjne oraz otwartość i partnerska postawa w kontakcie z Inwestorem.
Firma JANO sp. z o.o. jest dyspozycyjna i z pełnym zaangażowaniem realizuje potrzeby i wymagania Inwestora.
Doświadczenie we współpracy z firmą JANO sp z o.o. pozwala nam polecić ją jako solidnego i sprawnego Wykonawcę w zakresie budowy hal oraz rzetelnego i uczciwego partnera.

Referencje Toruń