DALPO Sp. z o.o. z siedziby w Poznaniu przy ul. Miedzianej 3 potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca Halę Produkcyjno Magazynową na terenie naszego zakładu w Rosnowie przy ul. Jarzębinowej 4

Obiekt o pow. 1832,11 m2 i kubaturze 11.467 m3 posiada konstrukcję stalową blachownicową, dwunanową, , obudowa hali wykonana z płyt warstwowych. Na dachu umiejscowione zostały 2 świetliki kalenicowe z 10 kwaterami przewietrzającymi. W hali wykonana została posadzka betonowa zatarta na gładko. Wewnątrz hali na konstrukcji stalowej została umiejscowiona antresola o pow. 371,29 m2 z posadzką betonową zatartą na gładko. Hala połączona z istniejącymi obiektami dwiema kładkami o konstrukcji stalowej wiszącymi nad placem magazynowym.

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo i w wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie produkcyjnym.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.

Referencja Dalpo Poznań