Potwierdzamy, Ze firma JANO – Jan Nowakowski z siedzibą przy ul. Kościuszki 32/24, 63- 200 Jarocin wykonała roboty budowlano-montażowe dla firmy HIRSCH-POL Sp. z o.o. w Myślęcinku przy ul. Kruczej 30 gm. Osielsko następujących obiektów budowlanych:

  1. Hala magazynowo-produkcyjna produkcji farb wodorozpuszczalnych o konstrukcji stalowej z antresolą socjalno-biurową (o pow. 300 m2 o układzie konstrukcyjnym ramowym, dwunawowym o module poprzecznym i rozstawie słupów 25 i 23 m w osiach. Moduł rozstawu ram stalowych wynosi 5,45, 5,55, i 6,6 m.
    Slupy utwierdzone w fundamentach żelbetowych. Konstrukcja nośna dachu, wiązary kratowe konstrukcji stalowej. Antresola o konstrukcji płyty żelbetowej, oparta na słupach i ławach fundamentowych. Całkowita powierzchnia zabudowy 3123,4 m2, kubatura 26.973 m3, wysokość 9 m.
  2. Obudowa silosów szt. 4 o pojemności 60 m3 każdy, płyta fundamentowa żelbetowa gr. 50 cm, słupy utwierdzone w płycie za pomocą stalowych bloków kotwiących, układ konstrukcyjny ramowy, dwunawowy (nawa wysoka i nawa niska), obudowa: dach z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym firmy IZOPANEL gr. 10 cm, konstrukcja obudowy stalowa. Pow. zabudowy 159,39 m2 i wysokość 17,75 m.
    Wyżej wymienione roboty budowlano-montażowe wykonano w 2008 roku. Wykonawstwo cechuje staranność wykonania, wysoki poziom techniczny i jakościowy, i co ważne terminowość wykonania.
    Gratulujemy i jednocześnie polecamy jej usługi.
Referencje Myślęcinek