Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole z siedzibą w Kole przy ul. Towarowej nr 6 potwierdza, że Firma JANO Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca Halę Magazynową Mleka w Proszku z placami manewrowymi na terenie naszego zakładu w Kole

Obiekt o pow. 1935,00 m2 i kubaturze 17025 m3 posiada konstrukcję stalową blachownicową, , obudowa hali wykonana z płyt warstwowych. Dach wykonany na konstrukcji nośnej z blachy trapezowej, ocieplenie płytami PIR, warstwa wierzchnia stanowi folia PCV. Na dachu umiejscowione zostały klapy p-poż (18 szt.) i wentylatory osiowe ø 630 (18 szt.). W hali wykonana została posadzka betonowa zatarta na gładko. W hali zamontowano 4 bramy w tym 2 kompletne doki załadunkowe. Hala została wyposażona we wszystkie media, drogi i place manewrowe o po. 3800 m2

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt został wykonany terminowo i w wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia i komplikacji jakie za sobą niosą oraz prowadzenia budowy przy funkcjonującym przez cały ten czas zakładzie produkcyjnym.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.

Referencje OSM Koło