“Cardan Polska Sp. z o.o. – Referencja dla Firma JANO, Jarocin” – 01.08.2014

CARDAN POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Sadach przy ul. Poznańskiej 13A
potwierdza, że Firma JANO, Jarocin zrealizowała jako Generalny Wykonawca wszystkie prace
budowlane, instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu o pow. 3244 m2 związanymi z
budową nowej siedziby naszej Spółki, w skład którego wchodził budynek biurowy
dwukondygnacyjny o pow. 320,35 m2 z przylegającą do niego halą produkcyjną o pow.
708,21 m2 , o kubaturze obiektów wynoszącej 5640 m3

Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i profesjonalizm kadry inżynieryjno-
technicznej, fachowość pracowników oraz wysoka jakość robót spowodowały, że obiekt
został wykonany terminowo przy wysokim standardzie wykonania.

Po zakończeniu realizacji możemy z całą stanowczością stwierdzić, że szczególnie
doceniamy partnerskie podejście do potrzeb Inwestora, niezależnie od czasu ich wystąpienia
i komplikacji jakie za sobą niosą.

Wynik dotychczasowej współpracy upoważnia nas do wystawienia wysokiej oceny za
całokształt prac wykonanych na naszym obiekcie.