Hala magazynowa 505 m2

Generalne wykonawstwo

Hala warsztatowa 266 m2

Generalne wykonawstwo

2 hale produkcyjne z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą 7832 m2

Generalne wykonawstwo 5353 m2

Magazyn odpadów poprodukcyjnych wraz z infrastrukturą 1480 m2

Generalne wykonawstwo

Hala magazynowa z biurowcem wraz z infrastrukturą 2910 m2

Generalne wykonawstwo

Hala magazynowa wraz z infrastrukturą 652 m2

Generalne wykonawstwo

Hala produkcyjna nr 2 1480 m2

Generalne wykonawstwo

Hala magazynowa 996 m2

Generalne wykonawstwo